Biblioteka

  Plan pracy biblioteki

  Godziny pracy biblioteki 

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2017/2018

                                         

Poniedziałek

7.30 – 8.00

8.45 – 15.30……………….7godz.15 min. 

Wtorek

   7.30 - 8.55

   9.40 – 14.25

   15.10 – 15.30………………..6.godz.30 min.

Środa

7.30 – 9.50

10.40 – 14.35 ………………5.godz. 15 min. 

Czwartek

8.00 – 11.45

12.40 – 15.30………………6.godz. 35 min. 

Piątek

7.30 – 11.55  ………………4 godz. 25 min. 

Razem: 30 godz. Irena Jażdżewska

 -------------------------------------------------------------------------------------------

ROCZNY  PLAN  PRACY  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  im. TOW „GRYF POMORSKI”  W LUBNI

ROK SZKOLNY 2017/2018

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ : Irena Jażdżewska

Praca pedagogiczna:

 1. Udostępnianie księgozbioru (cały rok)
 2. Prowadzenie statystyki miesięcznej oraz informowanie uczniów (na bieżąco)
 3. Poradnictwo w doborze lektur( na bieżąco)
 4. Udzielanie informacji( na bieżąco)
 5. Lekcje biblioteczne
 6. Wykonanie z uczniami dekoracji i gazetek
 7. Konkurs czytelniczy
 8. Jesienny Konkurs Ortograficzny – październik 2017 r./kl. 4 – 6/oraz klasy: 7 sp. oraz  2 i 3 gimnazjum
 9. Konkurs „Zeszyt -  Interesujące książki, które warto przeczytać” – październik 2017 – maj 2018/klasy 1 – 3/
 10.  Wiosenny Konkurs Ortograficzny – kwiecień 2018 r./kl.4 – 6/ oraz klasy:  7 sp. oraz  2 i 3 gimnazjum
 11. Święto książki ( maj 2018r.)
 12. Liga Cichego Czytania ze Zrozumieniem(raz w miesiącu od października 2017r. do maja 2018r.)
 13.  Gromadzenie i konserwacja zbiorów
 14. Praca z czytelnikiem – indywidualna i grupowa.
 15. Badanie stanu rozwoju czytelnictwa
 16. Zajęcia w pracowni multimedialnej
 17. Praca z aktywem bibliotecznym
 18. Współpraca z klasowymi łącznikami z biblioteką
 19. Współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i innymi bibliotekami.

Praca biblioteczno – techniczna:

 1. Gromadzenie zbiorów.
 2. Ewidencja i opracowywanie zbiorów.
 3. Przygotowywanie umów użyczania uczniom podręczników.
 4. Wykonanie napisów informacyjnych oraz porządkowanie zbiorów w bibliotece.
 5. Sporządzanie kart książek i kart czytelników. 
 6. Założenie teczek tematycznych.
 7. Uzupełnianie teczek ze scenariuszami.

 Udział biblioteki w uroczystościach szkolnych, apelach, spotkaniach i imprezach według harmonogramu imprez zaplanowanych na rok szkolny 2017/ 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCZNY  PLAN  PRACY  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ w LUBNI

GIMNAZJUM W LUBNI

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ : IRENA JAŻDŻEWSKA

Praca pedagogiczna:

1.Udostępnianie księgozbioru (cały rok)

2.Prowadzenie statystyki miesięcznej oraz informowanie uczniów (na bieżąco)

3.Poradnictwo w doborze lektur( na bieżąco)

4.Udzielanie informacji( na bieżąco)

5. Lekcje biblioteczne

6. Wykonanie z uczniami dekoracji i gazetek

7. Konkurs czytelniczy

8. Jesienny Konkurs Ortograficzny – 24 – 28 .10. 2016 r.

9. Wiosenny Konkurs Ortograficzny – 3 – 7 . 04.2017r.

10.Święto książki ( maj 2017r.)

11. Gromadzenie i konserwacja zbiorów

12. Praca z czytelnikiem – indywidualna i grupowa.

13. Badanie stanu rozwoju czytelnictwa

14. Zajęcia w pracowni multimedialnej

15. Praca z aktywem bibliotecznym

16. Współpraca z klasowymi łącznikami z biblioteką

17. Współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i innymi bibliotekami.

 

 

 

 

 

 

Praca biblioteczno – techniczna:

 1. Gromadzenie zbiorów.
 2. Ewidencja i opracowywanie zbiorów.
 3. Wykonanie napisów informacyjnych oraz porządkowanie zbiorów w bibliotece.
 4. Sporządzanie kart książek i kart czytelników. 
 5. Założenie teczek tematycznych.
 6. Uzupełnianie teczek ze scenariuszami.

 

Udział biblioteki w uroczystościach szkolnych, apelach, spotkaniach i imprezach według harmonogramu imprez zaplanowanych na rok szkolny 2016/ 2017.