Dyrekcja

 

Szanowni Państwo

Jest mi bardzo miło gościć Państwa na witrynie internetowej Szkoły Podstawowej im.TOW "Gryf Pomorski" w Lubni. Głównym zadaniem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, do zdobywania umiejętności współżycia i współdziałania na płaszczyźnie realizacji norm moralnych w poczuciu szacunku dla drugiego człowieka oraz akceptowania jego inności. W działaniach naszych dążymy do tego, aby każdy uczeń był dobrym obywatelem naszego kraju, aby był świadomy swoich powinności wobec innych. Jednocześnie uczymy dzieci szacunku dla historii naszego narodu i pielęgnowania tradycji. Zmierzamy w kierunku tworzenia szkoły bezpiecznej, przyjaznej i nowoczesnej. Od kilku lat z dobrym skutkiem wprowadzamy technologię informacyjną, ze wszystkimi jej aspektami, w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki. Dążymy do wszechstronnego rozwoju uczniów w duchu europeiskim, pamiętając jednak ustawicznie o naszych kaszubskich korzeniach.

                                                                                                            Dyrektor 

mgr Wioletta Ryduchowska