Nauczyciele, pracownicy

 

DYREKCJA

♦ Ryduchowska Wioletta- w-f, matematyka, dyrektor
♦ Trawicka Monika ped.szkolny, z-ca dyrektora

NAUCZYCIELE
Edukacja wczesnoszkolna

♦ Bożena Gierszewska- nauczanie w "0"
♦ Pestka Anna- nauczanie w "0",przedszkole

♦ Helena Blech - klasa III
♦ Gadzała Alina - klasa II
♦ Jadwiga Ossowska - klasa I

WYCHOWAWCY KLAS

♦Magdalena Repińska-  klasa IVa

♦Górska Justyna -  klasa IVb

♦Janusz Topka-  klasa V
♦ Klaudia Kiedrowicz-Gakan - klasa VI
♦ Irena Jażdżewska - klasa VII 

♦ Anna Wera-  klasa IIa gim

♦ Marek Blech -  klasa IIb gim

♦ Barbara Narloch - klasa IIIa gim
♦ Tomasz Ostrowski - klasa IIIb gim

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY

♦ Barbara Zblewska-Hinc- przyroda, historia
♦ Janusz Topka- w-f, przyroda, matematyka
♦ Marek Blech- zajęcia komputerowe, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne
♦Klaudia Kiedrowicz-Gakan- język angielski
♦ Wojciech Lamczyk- matematyka
♦ Tomasz Klaman- język polski, język kaszubski, własna kultura i historia Kaszubów
♦ Tomasz Ostrowski- w-f
♦ Monika Trawicka- technika, edb
♦ Justyna Górska- język kaszubski, własna kultura i historia Kaszubów
♦ Teresa Kin -religia
♦ Repińska Magdalena – język niemiecki, zpt
♦ Szyszka Robert- chemia
♦ Narloch Barbara- język polski
♦ Moskal Kamila- fizyka
♦ Marlena Ignera - język angielski

♦ Wera Anna- matematyka, zajęcia kopmuterowe

♦ Anna Jamrozik-w-f

♦ Orzłowska Magdalena- biologia
♦ Malich Witold- historia, wos

♦ Anna Kowalczyk-nauczyciel wspomagający

♦ Magdalena Mientka-nauczyciel wspomagający

ŚWIETLICA
♦ Justyna Górska

♦ Irena Jażdżewska

♦ Tomasz Ostrowski

♦ Repińska Magdalena

 BIBLIOTEKA

♦ Irena Jażdżewska

PEDAGOG SZKOLNY
♦ Górska Justyna 

LOGOPEDA

♦ Anna Kowalczyk

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
♦ Felicja Pokrzywińska - referent
♦ ................................... - referent
♦ Anita Rogalla-  sprzątaczka

♦ Mariola Pokrzywińska-  sprzątaczka
♦ Sandra Pokrzywińska-  sprzątaczka
♦ Czesław Bruski- woźny, konserwator
♦ Sylwia Trawicka- sprzątaczka