Nauczyciele, pracownicy

 DYREKCJA
♦ Ryduchowska Wioletta- w-f, matematyka, dyrektor
♦ Trawicka Monika ped.szkolny, z-ca dyrektora
NAUCZYCIELE
Edukacja wczesnoszkolna
♦ Bożena Gierszewska- nauczanie w "0"
♦ Pestka Anna- nauczanie w "0",przedszkole
♦ Helena Blech - klasa I
♦ Gadzała Alina - klasa III
♦ Jadwiga Ossowska - klasa II
WYCHOWAWCY KLAS
♦ Barbara Narloch - klasa IV
♦ Magdalena Repińska-  klasa Va
♦ Górska Justyna -  klasa Vb
♦ Janusz Topka-  klasa VI
♦ Tomasz Ostrowski  - klasa VII
♦ Anna Wieteska- klasa VIII 
♦ Agnieszka Maciejewska-  klasa IIIa gim
♦ Marek Blech -  klasa IIIb gim


NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY
♦ Barbara Zblewska-Hinc- przyroda, historia
♦ Janusz Topka- w-f, przyroda, matematyka
♦ Marek Blech- zajęcia komputerowe, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne
♦ ..........................................................- język angielski
♦ Tomasz Klaman- język polski, język kaszubski, własna kultura i historia Kaszubów
♦ Tomasz Ostrowski- w-f, świetlica
♦ Monika Trawicka- technika, edb
♦ Justyna Górska- język kaszubski, własna kultura i historia Kaszubów, świetlica
♦ Teresa Kin -religia
♦ Repińska Magdalena – język niemiecki, zpt, świetlica
♦ Szyszka Robert- chemia
♦ Narloch Barbara- język polski
♦ Moskal Kamila- fizyka
♦ Marlena Ignera - język angielski
♦Agnieszka Maciejewska - matematyka, zajęcia komputerowe
♦ Anna Witeska-w-f
♦ Orzłowska Magdalena- biologia
♦ Malich Witold- historia, wos
♦ Anna Kowalczyk-nauczyciel wspomagający
♦ Magdalena Mientka-nauczyciel wspomagający
ŚWIETLICA
♦ Justyna Górska
♦ Tomasz Ostrowski
♦ Repińska Magdalena
 BIBLIOTEKA
♦ Justyna Górska
PEDAGOG SZKOLNY
♦ Monika Trawicka 
LOGOPEDA
♦ Anna Kowalczyk
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
♦ Felicja Pokrzywińska - referent
♦ Anita Rogalla-  sprzątaczka
♦ Mariola Pokrzywińska-  sprzątaczka
♦ Sandra Pokrzywińska-  sprzątaczka
♦ Czesław Bruski- woźny, konserwator
♦ Sylwia Trawicka- sprzątaczka