Grono pedagogiczne

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni:

p. Wioletta Ryduchowska

 

Nauczyciele:

 Przedszkole:

p. Anna Pestka

 

Oddział "0":

p. Bożena Gierszewska

 

Edukacja wczesnoszkolna:

p. Helena Blech

p. Alina Gadzała

p. Jadwiga Ossowska

 

Język polski:

p. Tomasz Klaman

p. Barbara Narloch

 

Język angielski:

p. Marlena Ignera

p. Izabela Sałata

 

Język niemiecki:

p. Magdalena Repińska

 

Język kaszubski:

p. Justyna Górska

p. Tomasz Klaman

 

Historia:

p. Witold Malich

p. Barbara Zblewska-Hinc

 

WOS:

p. Witold Malich

 

EDB:

p. Witold Malich

 

Plastyka:

p. Marek Blech

 

Muzyka:

p. Marek Blech

 

Matematyka:

p. Agnieszka Maciejewska

p. Wioletta Ryduchowska

p. Janusz Topka

 

Fizyka:

p. Kamila Moskal

 

Chemia:

p. Robert Szyszka

 

Biologia:

p. Magdalena Orzłowska

 

Przyroda:

p. Janusz Topka

 

Geografia:

p. Barbara Zblewska-Hinc

 

Informatyka:

p. Marek Blech

p. Agnieszka Maciejewska

 

Technika:
p. Magdalena Repińska

 

Religia:

p. Teresa Kin

 

Wychowanie fizyczne:

p. Tomasz Ostrowski

p. Janusz Topka

 

Biblioteka:

p. Justyna Górska

 

Świetlica:

p. Monika Trawicka

p. Anna Wieteska

 

Pedagog szkolny:

p. Monika Trawicka

 

Rewalidacja:

p. Magdalena Miętka

p. Magdalena Repińska

 

Terapia logopedyczna:

p. Anna Kowalczyk

 

Terapia pedagogiczna:

p. Alina Gadzała 

p. Kamila Moskal

 

Nauczyciele wspomagający:

p. Magdalena Miętka

p. Magdalena Repińska

p. Anna Wieteska

 

Pracownicy obsługi i administracji:

p. Czesław Bruski

p. Krystyna Jażdżewska

p. Mariola Pokrzywińska

p. Sandra Pokrzywińska

p. Sylwia Trawicka

p. Anita Urbańska