Aktualności

2. rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej

W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lubni, dnia 7 października 2016r., odbyła się okolicznościowa akademia w II rocznicę nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubni. Uroczystość swoim wystąpieniem zainaugurowała Pani Wioletta Ryduchowska Dyrektor Zespołu Szkół w Lubni.

W programie obchodów święta szkoły  znalazło się m.in.  wygłoszenie prelekcji  na temat działalności Tajnej Organizacji „Gryfa Pomorskiego” przez Pana Wojciecha Derewieckiego Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis”- Męcikał. Głos  zabrał również Redaktor  „ Naji Gochë” Zbigniew Talewski, który uroczyście przekazał na ręce Pani Dyrektor wyróżnienie dla szkoły podstawowej – „Bazuna – Strażnik Rodnej Checzy”. Tego dnia szkołę odwiedzili przedstawiciele władz Miasta i Gminy Brusy oraz osoby związane z patronem szkoły, wśród których znalazła się Pani Anna Orzłowska wraz z mężem.Montaż słowno - muzyczny przedstawili uczniowie szkoły podstawowej. Patriotyczny nastrój potęgowały poezja i  partyzanckie piosenki w wykonaniu gimnazjalistek.

Rozstrzygnięto szkolne konkursy: plastyczny - pt. „Walka Gryfa Pomorskiego o Wyzwolenie Polski”, historyczny pt. „Powstanie i działalność Gryfa Pomorskiego”oraz sprawnościowy–„Bieg Partyzancki”. Nagrodzonym uczniom wręczono atrakcyjne nagrody.

Zwieńczeniem uroczystości było uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej nadaniu imienia  TOW „Gryf Pomorski” Szkole Podstawowej w Lubni.