Aktualności

Ogólnopolski konkurs "Potyczki Ekonomiczne" - II etap dla gimnazjalistów z Lubni.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie. Partnerami programu „Ekonomia na co dzień” są Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (WIB). Udział w konkursie pozwala na sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji programu „Ekonomia na co dzień”. Konkurs trwa od 30.11.2017 roku do 30.05.2018 roku i składa się z trzech etapów. Zakwalifikowane do II etapu zespoły otrzymują do rozwiązania zadanie problemowe dotyczące ich najbliższego środowiska lokalnego. Szczegóły zadania zostaną upublicznione na stronie FMP po rozstrzygnięciu I etapu, najpóźniej do 24 marca 2018 roku. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej nastąpi 9 maja 2018  roku. Ogólnopolski finał Konkursu odbędzie się w terminie 24-26 maja 2018 roku w Warszawie. Do finału przystępują trzyosobowe zespoły pod opieką nauczyciela. Podczas finału Ogólnopolskiego Konkursu  „Potyczki Ekonomiczne” uczniowie rozwiązują test oraz przystępują do konkurencji praktycznych sprawdzających ich wiedzę i umiejętności nabyte podczas realizacji programu „Ekonomia na co dzień”. Czas nadsyłania drogą elektroniczną, przez zakwalifikowane do II etapu zespoły, rozwiązania zadania problemowego upływa 27 kwietnia 2018 roku.

                Uczniowie pracując metodą projektu edukacyjnego gromadzili materiały dotyczące promocji przedsiębiorczości w naszej szkole. Zebrano materiał: moc pierwszego wrażenia, wolontariat, propozycje szkolne, sylwetka ucznia, świat wartości, dobre maniery, wywiad z Dyrekcją szkoły, cechy młodego przedsiębiorcy, życzenia świąteczno - noworoczne. Materiał opracowano w formie komputerowej, uczniowie byli podzieleni na poszczególne sekcje, wykonano rysunki, następnie  opracowano szatę graficzną (rysunki w wykonaniu Karoliny Mamzer z klasy III B), wydrukowano egzemplarz gazetki i powielono.  Rozprowadzanie gazetek w szkole i poza nią odbyło się w grudniu 2017 r. Grupa młodych przedsiębiorców wraz z opiekunem p. Justyną Górską składa podziękowania za nieocenioną i fachową pomoc informatyczną p. Markowi Blechowi oraz wskazówki p. Anny Nowickiej a także wszystkim, którzy przyczynili sie do rozpowszechnienia naszej gazetki w środowisku lokalnym.