Aktualności

Wokół wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Na przełomie września i października w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej ,,Gryf Pomorski” w Lubni odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Chętni do objęcia stanowisk stworzyli plakaty wyborcze, na których zachęcali do głosowania na swoją kandydaturę. Najwięcej głosów zdobyli i tym samym objęli następujące funkcje:

Przewodnicząca – Monika Leszczyńska z klasy IIIb

Zastępca - Maksymilian Sieracki z klasy VIII

Skarbnik – Martyna Zblewska z klasy IIIa

W demokratycznych wyborach cała społeczność szkolna wybrała p. Annę Wieteska, która w bieżącym roku szkolnym będzie sprawować funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego.

Gratulujemy oraz życzymy aktywności, kreatywności i owocnej pracy w działalności Samorządu Uczniowskiego.