Aktualności

„Żywe obrazy KRËBANÓW” w Lubni.

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach pozyskało dofinansowanie na realizację obchodów rocznicy odzyskania niepodległości w Brusach w dniu 11 listopada 2018 r. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Projekt pn. „Niepodległość = nasza wolność”  łączy działania o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym. Podsumowaniem będzie świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada br. ze szczególnym uwzględnieniem pamięci Zaborów, naszej Małej Ojczyzny. Celem projektu jest integracja lokalnego środowiska oraz rozbudzenie poczucia patriotyzmu i przynależności do naszego regionu. „Żywe obrazy Krëbanów” to konkurs historyczny. Reprezentacja naszej szkoły przygotowała krótki film inspirowany inicjatywą mieszkańców wsi z gminy Brusy z 1920 r., polegającą na stworzeniu żywego obrazu, bramy triumfalnej, transparentu zawierającego hasła niepodległościowe. Uczniowie wykorzystali do tego celu „siebie” (ciała, gesty, mimikę, ustawienia) oraz rekwizyty (przedmioty, tkaniny, ubiory, itp.). Oprócz uczniów w realizację przedsięwzięcia zaangażowali się nauczyciele: Tomasz Klaman (główny reżyser), Monika Trawicka (dekoracje), Anna Wieteska (kostiumy), Magdalena Miętka (montaż), Justyna Górska (koordynator). Szczególne podziękowania składamy dyrekcji, rodzicom uczniów a także pracownikom szkoły, dzięki którym film powstał. W związku z realizowanym projektem organizowane są liczne konkursy, w których aktywnie biorą udział dzieci i młodzież naszej szkoły: plastyczny, poetycki, ortograficzny oraz wspomniany historyczny. Oprócz tego reprezentacja uczniów i nauczycieli weźmie udział w Biegu Niepodległości dnia 11.11. br. w Brusach. Mamy nadzieję, że zaangażowanie uczniów Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni w obchody jubileuszowej rocznicy odzyskania Niepodległości, wzbogaci dzieci i młodzież w wiedzę o ważnych wydarzeniach z historii Polski i naszego regionu oraz pogłębi uczucia patriotyczne a także poczucie tożsamości z Zaborami – naszą Małą Ojczyzną.