Aktualności

Malowali niepodległe Brusy i zwyciężyli

 

Podsumowano gminny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży„ŻYJĘ W NIEPODLEGŁYCH BRUSACH” realizowany w ramach projektu „Niepodległość – Nasza Wolność”. Celem konkursu było pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii Polski i naszego regionu oraz szerzenie uczuć patriotycznych i poczucia tożsamości z Zaborami – naszą Małą Ojczyzną. Prace konkursowe oceniane były w grupach wiekowych. Oceny prac dokonała komisja powołana przez organizatora konkursu.

Miło nam zakomunikować, że wśród nagrodzonych są też uczniowie naszej szkoły: I miejsce zajął Grzeszak Szymon, II miejsce Kajetan Lepak  z klasy I-szej, których do konkursu przygotowała p. Helena Blech ukierunkowując swoich podopiecznych merytorycznie i plastycznie. Również uczniowie klas starszych znaleźli się wśród laureatów konkursu. Są to: Anna Peplińska zdobyła a I miejsce a  wyróżnienie uzyskała Kamila Rogalla. Obie uczennice   z klasy VI-ej. Motylewska Emilia z klasy VII-ej zdobyła I miejsce a Natalia Rogalla z klasy IIIa gimnazjum uzyskała wyróżnienie. Opiekę plastyczną nad nagrodzonymi uczennicami sprawował już tradycyjnie p. Marek Blech.

Gratulujemy nagrodzonym, ich opiekunom i życzymy kolejnych sukcesów w nadchodzących konkursach plastycznych.