Aktualności

Sukcesy poetyckie w „mòwie starków” uczniów SP w Lubni

W Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się VI Konkurs „Mój Jan Karnowski z Czarnowa”. Na bruskiej scenie 27 listopada 2018 r., nastąpiło rozstrzygnięcie tegorocznych zmagań plastycznych, muzycznych i poetyckich.

Uczniowie SP im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni zaprezentowali swoje własne wiersze, które napisali inspirując się wierszem lub podanym fragmentem prozy autorstwa Jana Karnowskiego.

Szczególną wrażliwością poetycką wykazali się:w kategorii klas VII – VIII – Bartłomiej Warsiński (I miejsce), w kategorii klas III gimnazjum i szkół średnich  – Agnieszka Szulc (I miejsce). Uczniów do konkursu przygotowała p. Justyna Górska.