Aktualności

Finał akcji GÓRA GROSZA 2019

Przewodniczący poszczególnych klas odpowiedzialni byli za zbiórkę pieniędzy do puszek. Opiekę nad całą akcją objął Samorząd Uczniowski przy pomocy opiekuna.  Bardzo dziękujemy za pomoc wszystkim wychowawcom klas, oraz nauczycielom. Cieszymy się, że do akcji włączyli się najmłodsi.Poniżej przedstawiamy wyniki tegorocznej zbiórki:

Oddział 0-III

00                -    18,71 gr

1 klasa        -     21,16 gr

2 klasa        -     16,51 gr

3 klasa        -     13,32 gr

4 klasa        -     97,60 zł

5a klasa       -    25,70 gr

5b klasa       -     162,89 gr     

6a klasa       -      44 zł

7a klasa       -     44,97 gr

8a klasa       -     25,09 gr

IIIa G            -      85,43 gr

IIIb G            -     27,19 gr

 Razem         -     582,57 gr