Aktualności

UWAGA RODZICE !!!!!!!

UWAGA RODZICE !!!!!!!

 

W związku z CIĄGŁYM zgłaszaniem problemu  przez rodziców
 i nauczycieli o PANUJĄCEJ wszawicy  w szkole, BARDZO PROSIMY
O
SYSTEMATYCZNĄ, DOKŁADNĄ I  RZETELNĄ KONTROLĘ STANU CZYSTOŚCI GŁÓW u swoich dzieci i członków rodziny TERAZ   i po feriach zimowych oraz po powrocie z różnych zimowisk.  Istnieje  duże zagrożenie przenoszenia się wszawicy na wszystkie osoby stykające się z osobami zakażonymi wszawicą.

W przypadku zauważenia niepokojących objawów i w celu wyeliminowania  insektów proszę o zakupienie z apteki  lub sklepu medycznego środka przeciw wszawicy i zastosować

go u wszystkich członków rodziny

  według wskazówek dołączonych od producenta. Jednocześnie proszę powtarzać sesje co 7-9 dni przez kilka tygodni  (przy jednoczesnym usuwaniu gnid i wszy). Gnidy ściągać ręcznie lub
specjalnym metalowym grzebykiem.
Proszę pamiętać, iż istnieje DUŻE ryzyko nawrotu. Bardzo proszę  wyprać  pościel, wszystkie ubrania, czapki, kurtki i wyczyścić grzebienie. Dziewczynki z długimi włosami zaleca się aby splatać włosy w warkocz.
Każdy z członków rodziny powinien posiadać swój własny grzebień!!!

 

 

Brusy, dnia 05.02.2019                                           Pielęgniarka medycyny szkolnej 

                                                     Kazimiera Skiba i Anna Kutz