Aktualności

Igrzyska dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców

W dniu 1.10. 2019 r. w Szkole Podstawowej im.Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski " w Lubni odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców. W zawodach wzięły udział reprezentację z następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach , Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie , Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach , Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski "w Lubni.

 

Klasyfikacja dziewcząt :

I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach .

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr .2 w Brusach.

III miejsce Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej " Gryf Pomorski " w Lubni.

IV miejsce Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach.

V miejsce Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie.

 

Klasyfikacja Chłopców:

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr. 2 w Brusach.

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach .

III miejsce Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej " Gryf Pomorski " w Lubni.

IV miejsce Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach.

V miejsce Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie.

Po zakończonych zawodach Pani Dyrektor Wioletta Ryduchowska wręczyła pamiątkowe Dyplomy i medale . Fundatorem medali była Gmina Brusy . Zawody zorganizował nauczyciel wychowania fizycznego p. Tomasz Ostrowski.

Zwycięskie drużyny szkół będą reprezentowały naszą gminę w zawodach powiatowych .