Kalendarz 2015/2016

    Kalendarz na rok szkolny 2015/2016

 

    Kalendarz szkolny, uroczystości na rok szkolny 2015/2016

  

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w                             roku szkolnym 2015-2016