Dni wolne 2015/2016

    Dni wolne ustawowo

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w                             roku szkolnym 2015-2016