Ewaluacje

 

Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współpraca z rodzicami prowadzona przez szkołę