Dokumenty

  List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców
   List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów
    RODO  pdf
    RODO  docx
    Statut Szkoły Podstawowej im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni
    Plan pracy szkoły na rok 2019/2020
   Program wychowawczo-profilaktyczny
 
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im.TOW "Gryf Pomorski" w Lubni