Dokumenty

  List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców
   List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów
    RODO  pdf
    RODO  docx
     Statut Szkoły Podstawowej im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni
    Plan pracy szkoły na rok 2017/2018
    Szkolny Program Profilaktyki 2015-2018 w Szkole Podstawowej im.TOW "Gryf Pomorski" w Lubni
    Szkolny Program Wychowawczy w Szkole Podstawowej im.TOW "Gryf Pomorski" w Lubni
 
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej im.TOW "Gryf Pomorski" w Lubni