Przyjaciele szkoły

„Wszystko, co wielkie,

Jest wielkie przez serce”

Cyprian Kamil Norwid 

 Nasze sukcesy i osiągnięcia zawdzięczamy również Przyjaciołom Szkoły, którzy swoim zaangażowaniem i ofiarnością pomagają w realizacji planów. Tytuł „Przyjaciel Szkoły” otrzymują osoby, firmy i instytucje zasłużone na rzecz naszej placówki. Ich działania wspierają jej rozwój, wpływają na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Umożliwiają organizację wielu imprez oraz konkursów o charakterze szkolnym, powiatowym, etc. Środki, którymi obdarowali nas szczodrzy ofiarodawcy, zasiliły konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni,  przeznaczone zostaną na sztandar szkoły.

Osoby i instytucje,  które się do tego przyczyniły to:

1.NADLEŚNICTWO PRZYMUSZEWO

2.Elżbieta i Jędrzej Janowscy

3. Robert Skórczewski, Dyrektor „Fungopolu  Sp.j” w Brusach

4.Leszek Skwierawski "Laser Studio"

5.Grzegorz Narloch, Prezes „Igis Narloch Sp.z.o.o”

6. Tomasz Orzłowski Radny Powiatu Chojnickiego

7. Marian Redzimski 

8. Sołtys i Rada Sołecka w Lubni

9. Zarząd Spółki "Sylwa" Sp.z.o.o.

10. OSP w Lubni

11. Klub Sportowy „Bala”

12. Koło Gospodyń Wiejskich w Lubni

13. Pastwa i Rożek

14. M.W.Czapiewscy

15. M.K.Trawiccy

16. W.R.Ryduchowscy

17. S.K Trawiccy

18. E.R.Warnke

19. K.M Szczepańscy

20. A.M Rzeczkowscy

Chcielibyśmy wszystkim ofiarodawcom serdecznie podziękować. Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna. Cieszymy się, że otaczają nas ludzie, którym na nas zależy .

                                            

Społeczność Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni