Przyjaciele szkoły

„Wszystko, co wielkie,

Jest wielkie przez serce”

Cyprian Kamil Norwid 

 Nasze sukcesy i osiągnięcia zawdzięczamy również Przyjaciołom Szkoły, którzy swoim zaangażowaniem i ofiarnością pomagają w realizacji planów. Tytuł „Przyjaciel Szkoły” otrzymują osoby, firmy i instytucje zasłużone na rzecz naszej placówki. Ich działania wspierają jej rozwój, wpływają na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Umożliwiają organizację wielu imprez oraz konkursów o charakterze szkolnym, powiatowym, etc. Środki, którymi obdarowali nas szczodrzy ofiarodawcy, zasiliły konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni, z którego środki przeznaczone zostaną na sztandar szkoły.

Osoby, które się do tego przyczyniły to:

1.Elżbieta i Jędrzej Janowscy

2. Robert Skórczewski, Dyrektor „Fungopolu  Sp.j” w Brusach

3.Leszek Skwierawski "Laser Studio"

4.Grzegorz Narloch, Prezes „Igis Narloch Sp.z.o.o”

5. Tomasz Orzłowski Radny Powiatu Chojnickiego

6. Marian Redzimski 

7. Sołtys i Rada Sołecka w Lubni

8. Zarząd Spółki "Sylwa" Sp.z.o.o.

9. OSP w Lubni

10. Klub Sportowy „Bala”

11. Koło Gospodyń Wiejskich w Lubni

Chcielibyśmy wszystkim ofiarodawcom serdecznie podziękować. Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna. Cieszymy się, że otaczają nas ludzie, którym na nas zależy .

                                            

Społeczność Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni