Exlibris

Ekslibris (łac. ex libris – z książek) – znak własnościowy danego egzemplarza, książki najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru, (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji. Typowy ekslibris jest małą, zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki. W prostszej formie może to być np. pieczątka.

Projektowanie ekslibrisów jest jedną z dziedzin grafiki artystycznej. Ich tworzeniem zajmowało się wielu znanych grafików, rytowników i typografów. Zbieranie ekslibrisów jest jedną z dziedzin kolekcjonerstwa. Organizowane są również wystawy, nieraz nawet poświęcone wyłącznie tej tematyce.

Posługiwanie się ekslibrisem jest uważane za wyraz wysokiego szacunku i dbałości o książki, jak również wysokich potrzeb kulturalnych ich właściciela. Pośrednio ekslibris ma również motywować do podobnej dbałości (i do terminowego zwrotu) osoby, którym dana książka jest wypożyczana. Ekslibris ma również za zadanie zabezpieczanie księgi przed kradzieżą lub zatraceniem. Ekslibris artystycznie wykonany w szlachetnej technice graficznej (drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, litografia) podnosi walory artystyczne książki, dając świadectwo bibliofilskiego do niej stosunku. Ekslibrisy wykonane pięknie, lub też należące do znanych osób dodatkowo podnoszą wartość kolekcjonerską egzemplarza książki.

Pragnę zaprezentować jedną z wielu posiadanych przez mnie kolekcji exlibrisów. Tym razem proponuję kolekcję związaną z religią, duchowością, z tym wszystkim, co związane jest z narodzinami i przemijaniem. Pośród prezentowanych maleńkich dzieł sztuki są exlibrisy związane np. z  Wojciechem Siemionem - aktorem, genialnym interpretatorem i teoretykiem poezji, znakomitym pedagogiem i wspaniałym, uczynnym i życzliwym człowiekiem, twórcą ludowym, etnografem, kolekcjonerem, wspaniałym gawędziarzem, niezwykłym erudytą i pasjonatem. Jest także exlibris naszego noblisty Czesława Miłosza. Zapraszam do zapoznania się z tym zbiorem.

 

Zbiór (część)

ZE ZBIORÓW AUTORA