Ważne strony, serwisy edukacyjne

Interkl@sa http://www.interklasa.pl

Eduseek http://www.eduseek.ids.pl

Gimnazjum http://www.gimnazjum.pl

Liceum http://www.liceum.pl

Nowe liceum http://www.nowe-liceum.pl

Profesor.pl http://www.profesor.pl

Matura.pl http://www.matura.pl

Matura 2002.pl http://www.matura2002.pl

Vulcan – zarządzanie oświatą http://www.vulcan.edu.pl

Internetowy serwis edukacyjny http://www.codn.edu.pl/nowy_ise/index.asp

Edukus http://www.oeiizk.edu.pl

Forum liderów http://www.forum-liderow.pl

Humanista.pl http://www.humanista.pl

Polski portal historyczny http://www.historia.pl

Elektroniczna BIBlioteka http://ebib.oss.wroc.pl

Serwis Biblioteczny programu INTERKL@SA http://www.biblioteka.edu.pl

Serwis Informacyjny dla Nauczycieli Bibliotekarzy OEIiZK w Warszawie

http://biblioteka.oeiizk.waw.pl

Bibliotekarz szkolny http://www.vulcan.edu.pl/bibliotekarz

Wirtualni bibliotekarze http://katalog.onet.pl/specjalne/bibliotekarze

Biblioteczny Serwis Sieciowy http://www.wsp.krakow.pl/kbin/bss/index.html

Biblioteka Pedagogiczna OEIiZK http://pedagogiczna.oeiizk.waw.pl  

Konspekty lekcji z różnych przedmiotów http://nowaera.com.pl/nauczycielom/index.asp