Podziel się na mediach społecznościowych

ZABAWA KARNAWAŁOWA

 ZABAWA KARNAWAŁOWA

              2015 

 

 


Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

  


 Zapowiedź wydarzeń


Money.pl - Kliknij po wicej
Pogoda
20 grudnia 2014
rdo: MeteoGroup

Pola oznaczone * są wymagane.

Jan Karnowski „sumienie regionalizmu kaszubskiego i mózg ruchu kaszubskiego”

 


Historia szkoły

materiały zaczerpnięte z kroniki szkolnej 


  NASZA TWÓRCZOŚĆ

Ilość wejść:

tekst oryginalny z kroniki szkolnej

Historia Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni

Historię szkoły w Lubni można by przedstawić rozpoczynając swoja opowieść od słów używanych w legendach czy bajkach, a więc dawno, dawno temu niejaki Max Kurlandt nauczyciel, prowadzący starą kronikę szkolną, umieszcza wypisek z dawnej kroniki gminnej, datujący się czasów Stanisława Augusta, przyznający prawo dziedziczności, pełniącemu urząd sołtysowi Szczepańczykowi. Wg wypisów wyżej wymienionego nauczyciela Lubnia jest aktem darowizny Mestwina II Pomorskiego, zamieszkałego w Gdańsku, na rzecz księcia Mikołaja z PoznaniaWedług starej, pisanej w języku niemieckim, kroniki, wieś Lubnia posiadała w roku 1885 około 533 dusz, włączywszy wieś Lamk, należącą do Lubni. Przed rokiem 1880 wszyscy mieszkańcy byli katolikami, należącymi do parafii Brusy. W czasie zaborów ludność napływowa była wyznania ewangelickiego. Ilość tych innowierców była różna, ogólnie dochodziła do 9-ciu rodzin.

Zabór pruski

Do roku 1876 dzieci tutejszej wsi dochodziły do szkoły w Zalesiu. W 1877 roku wynajęto od gospodarza Piotra Knopika lokal, w którym prowadzono tymczasową naukę. Pierwszym nauczycielem był Klemens Plata z Małego Gliśna, który kontynuował naukę na przeciąg 1 miesiąca. Nastąpiła przerwa w nauce, którą w roku 1877 podjął nauczyciel kierujący Max Kurlandt. Liczba dzieci wynosiła wtedy 78. Nauka odbywała się przed i po południu. Pierwszą radę szkoły utworzono w roku 1880 w jej skład weszli: Miszewski Piotr i Janikowski Szymon. Nadchodzi rok 1892. Lubnia, podobnie, jak cała Ziemia Zaborska i Kaszuby w wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku już od ponad 100 lat znajduje się pod protektoratem Prus. Zaborca od samego początku nie ukrywał swoich germanizacyjnych zapędów w stosunku do ludności polskiej. Zapewne to właśnie w głównej mierze zadecydowało o tym, że podjęto decyzję o budowie budynku szkoły w Lubni. Budynek szkolny, w którym się obecnie znajdujemy rozpoczęto budować w 1892 roku a ukończono w następnym roku tj 1893.Budowę wykonał budowniczy  Bachanz z nieopodal leżących Chojnic. Boisko szkolne okolono parkanem w 1894 roku. Drzewa do parkanu dostarczył Miszewski Piotr. W roku 1903 wybudowano przy szkole nowa pompę. Starą studnie zasypano.Rok 1911 przynosi niespotykane dotąd upały, powodujące przerwę w nauce. Zimę tego roku cechują straszne mrozy, które znowu uczniom nie pozwalają uczęszczać do szkoły. Mróz dochodził do 40 o C.Za staraniem się gminy w 1911 roku zasadzono w ogrodzie szkolnym większa ilość drzewek owocowych.

 czytaj dalej lub zobacz PPP-Historia szkoły ♦♦♦

 


Wspomnienie o Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" 

Tajna Organizacja Wojskowa  "Gryf Pomorski" została utworzona 7 lipca 1941 r. podczas tajnego spotkania w Czarnej Dąbrowie koło Bytowa w zabudowaniach lokalnego rolnika Bolesława Żmudy Trzebiatowskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 3 organizacji podziemnych: Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Kaszubski" por. rez. Józefa Dambka ps. "Adam", "Kil", "Lech", Wojskowej Organizacji Niepodległościowej ppłk. rez. księdza Józefa Wryczy ps. "Rawycz", "Delta" oraz grupy braci Józefa Kulasa i Leona Kulasa ps. "Zawisza". Zgodnie z deklaracją ideową TOW "Gryf Pomorski" miała mieć charakter katolicki, ponadpartyjny, wojskowy. Jej celem była pomoc polskiej ludności Pomorza i przygotowanie wystąpienia zbrojnego w połączeniu z desantem polskich wojsk z Zachodu przewidzianego na okres załamania się Rzeszy Niemieckiej. Deklarowano podporządkowanie się Polskiemu Rządowi na Uchodźstwie i Najwyższemu Wodzowi z zachowaniem jednak niezależności.

Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Pomorski" była doskonale zorganizowana. Porucznik Józef Dambek był dobrym konspiratorem. Świadczy o tym najdobitniej fakt, że jako mobilny i operatywny dowódca przez cztery i pół roku, do 4 marca 1944 r., kiedy zginął od kuli gestapowca, nie tylko nie został aresztowany, ale nawet rozpoznany przez Niemców. Była to sytuacja w polskiej konspiracji niepodległościowej wyjątkowa nie tylko na Pomorzu, ale również w Generalnej Guberni. Niemcy dopiero jakiś czas po śmierci Dambka dowiedzieli się jak naprawdę się nazywał, wcześniej znali tylko jego pseudonimy "Jur" i "Lech". Porucznik Józef Dambek był nie tylko głównym założycielem i dowódcą "Gryfa", ale również wybitnym politykiem kaszubskim. W statucie ideowym "Gryfa", który sam opracował, zawarł myśli o wielkości Kaszub, ich należytej randze, o pielęgnacji tradycji kulturowych, w tym języka. Walczył o odzyskanie całego Pomorza, które zostało wydarte Polsce przed wiekami. Walka bohaterów "Gryfa" o wolną Polskę nie poszła na marne. Ich ideały przejęli synowie i wnukowie. To nie był przypadek, że na Ziemi Kaszubskiej miało miejsce Powstanie Grudniowe 1970 r. oraz że tutaj powstała "Solidarność", która przyniosła Polsce i narodom Europy wolność. To właśnie na sztandarach "Solidarności" w sierpniu 1980 r. były hasła walki o całkowitą niepodległość Polski, które również miał w swoim programie "Gryf Pomorski".